Projecte

El nostre projecte consisteix en fer un treball relacionat amb el món del dret i així poder veure els diferents temes que hi han .

A nosaltres ens ha tocat el tema sobre el dret de la U.E i el món.